בית מזוזה עץ קלאסי

בית מזוזה מעוצב מעץ אפוקסי טבעי, מקומי ארץ ישראלי. בית מזוזה זה משולב עם עץ אקופסי, קריסטלי מגוונים לפי הזמנה.